پاسداران

سپاه و سایبری‌های سپاه از تلگرام می‌ترسندسایت گرداب نسبت به نحوه استفاده کاربران از تلگرام هشدار داد: «تعدادی از سایت‌های معاند نیز، اقدام به راه‌اندازی کانال در تلگرام کرده‌اند. اقدامی که می‌توان آن را در راستای پروژه نفوذ دشمن نیز ارزیابی کرد.» ادامه‌ی مطلب...
Subscribe to RSS - پاسداران