ماتریکس زاکربرگ (کارتون مسابقه فیلترنت)

کارتون صبا

صفحه‌ها

شما هم می‌توانید در «مسابقه کاریکاتور و کارتون فیلترنت» شرکت کنید و با استفاده از کاراکترهای آن، ایده‌های خود را به کارتون تبدیل کنید و جایزه هم بگیرید...

ویدئوی آموزشی: چگونه در مسابقه فیلترنت شرکت کنیم و کارتون بسازیم؟

صفحه فیس‌بوک «فیلترنت»

هیچ رأیی داده نشده