حساب خمینی در اینستاگرام تخته شد

حساب اینستاگرام روح‌الله خمینی، ۲۶ سال بعد از مرگش بسته شد، آن‌هم با دلایلی چون «نامناسب» بودن به لحاظ محتوای «خشونت آمیز» و یا «مستهجن» و «تبلیغاتی» بودن! البته خود رهبر انقلاب ۵۷ هیچگاه چنین حسابی را باز نکرده بود

به گزارش خبرگزاری فارس، مدیریت اینستاگرام در پاسخ به پیگیری مدیران حساب آیت‌الله خمینی «متن تکراری و خودکاری» فرستاده‌اند که برای حذف صفحه‌های «نامناسب» به لحاظ محتوای «خشونت آمیز» و یا «مستهجن» و هم چنین صفحات «تبلیغاتی» ارسال می کند، بسنده کرده است: «یکی از دلایل اصلی ما، تهدید و آزار رساندن حساب کاربری موردنظر به دیگران و حمایت از گروه‌های خشن است».

بر پایه همین گزارش، مدیران حساب قبلی، صفحه‌ی دیگری در اینستاگرام با نام کاربری emamkhomeiny راه انداخته‌اند.

۵