هشتگی برای آگاهی درباره سرطان سینه، یا جایی برای متلک‌گویی!

ماه اکتبر ماه آگاه‌سازی نسبت به سرطان سینه است. ولی بسیاری از رسانه‌ها مسئله را جدی نمی‌گیرند، خطرات سرطان را کم جلوه می‌دهند و بیشتر به علاقۀ آقایان به این عضو بدن زنان پا می‌دهند.

یک نمونه کارزاری روی توئیتر است که فراخوان «#روز بدون سینه‌بند» داده است. این کارزار که ظاهراً قرار بوده در مورد سرطان سینه آگاه‌سازی کند تبدیل شده به جایی برای متلک‌گویی‌های مردان.

واقعیت این است که «روز بدون سینه‌بند» توسط یک جراح پلاستیک پایه‌گذاری شد و هدف این بوده که در مورد بازسازی سینه زنانی که به علت سرطان، سینه‌شان برداشته شده آگاه‌سازی شود، آموزش داده شود و امکانات ایجاد شود. ولی برخی از این مسئله سوء استفاده کرده‌اند و از جمله یک سایت فرانسوی به این بهانه که با استفاده از شوخی آگاه‌سازی می‌کند، عملاً محل نشر عکس‌های سینه‌های لخت زنان شده است.

اولین باری هم نیست که این بیماری جدی که رایج‌ترین سرطان در میان زنان در سراسر جهان است، به شوخی تبدیل می‌شود. قبلاً کارزاری به نام «نجات ممه‌ها» به خاطر جنسی کردن بیماری مورد نقد قرار گرفته بود. امروز هم هر چند بسیاری از کاربران «روز بدون سینه‌بند» را تبدیل به جایی برای لات‌بازی کرده‌اند، بسیاری هم به این هشتگ انتقاد می کنند. مثلاً کاربری گفته که اگر اسم کارزار عوض شود بهتر است چرا که این هشتگ تبدیل به کارزاری برای شناسایی مردان عوضی تبدیل شده است.

منبع: دیلی دات

۵